BOLESŤ SVALOV

svaly

Najčastejšou príčinou svalových bolestí je určite nadmerná fyzická námaha. Nemusí sa však jednať len o enormnú záťaž, stačí, keď sa jedná o záťaž nárazovú u netrénovaného jedinca. Vždy keď sa ráno prebudíte a pociťujete bolesť svalov, premietnite si predchádzajúci deň a pátrajte, či príčina bolesti nemôže byť v nejakej z vykonávaných aktivít z predošlého dňa, ktoré by s touto bolesťou mohli súvisieť.

Keď sa stretávate dlhodobo so svalovými kŕčmi, ktoré následne vyplynú vo svalovej bolesti, je dobré vziať do úvahy niektorú z foriem epilepsie. Tiež drvivá väčšina vírusových infekcií môže byť príčinou svalových bolestí. Každá infekcia je spojená s únavou, bolesťou svalov, kĺbov a tiež s horúčkou. Z ďalších vírusových infekcií sa bolesť svalov objavuje napríklad u lymskej boreliózy, tropických horúčkovitých chorôb alebo u tetanu. Po odznení virózy sa sval pomerne rýchlo vráti do pôvodného stavu pred prepuknutím infekcie. V období choroby je veľmi dôležitý dostatočný prísun tekutín.

BOLESŤ SVALOV PRI AUTOIMUNITNÝCH OCHORENIACH

Ďalej môžeme pociťovať bolesť svalov pri autoimunitných ochoreniach, ako sú lupus erymathodes, reumatická polymyalgia, polymyozitída, atď. Pri týchto ochoreniach vznikajú v ľudskom tele autoprotilátky, ktoré postupom času začnú napádať vlastné orgány a tkanivá. Svalové bolesti môžu byť tiež zapríčinené znížením sérového draslíka. Dôjde tak k poškodeniu svalových vlákien a tým k bolestiam svalov. Môže sa jednať o hypokalémiu alebo tiež hypokalcémiu, ktorá naopak zvyšuje dráždivosť a riziko kŕčov.

Ako sme už naznačili, vedľajšie účinky niektorých liekov môžu byť bolesti svalov. Jedným z takýchto farmák sú statíny. Tieto lieky sa predpisujú pri vysokom cholesterole, takže ich výskyt je v populácii pomerne hojný. Veľmi výnimočne potom môže dôjsť k fatálnemu poškodeniu svalov, tzv. rabdomyolýza. V prípade tejto choroby môže pacient dokonca zomrieť.

Pri diagnostike bolesti svalov je dôležitá kompletne odobraná anamnéza, kedy sa snažíme zistiť všetky informácie o vykonávanej fyzickej námahe. Dôležité je tiež poznať lokalizáciu bolesti svalov alebo svalových skupín. Pýtame sa tiež na horúčkovité ochorenie. Až po tomto vyšetrení prechádzame ku krvným testom. Na nich lekár sleduje hodnotu CK (kreatinkináza), sedimentáciu, CRP.