ČO JE TO VLASTNE BOLESŤ ?

bolestiJedná sa o subjektívny pocit tela alebo niektorej jeho časti. Tento pocit je sprostredkovaný telu pomocou dostredivého nervového systému a mozgovej kôry. Nejedná sa o jednoduchú analýzu podnetu, ale každá bolesť má svoj emočný charakter. Preto je ťažké striktne rozlišovať, či sa jedná o pocity pozitívne alebo negatívne. Úloha bolesti v ľudskom organizme je jasná. Bolesť má signálnu funkciu, ktorá varuje telo pred hroziacim nebezpečenstvom a bránia ho pred jeho ničením. Bolesť je spojená s poškodzovaním organizmu a to buď charakteru dlhodobého, alebo akútneho. Práve bolesť je najčastejším dôvodom, prečo chorý začne hľadať pomoc lekára alebo fyzioterapeuta. V niektorých prípadoch sa však bolesť môže stať chorobou sama o sebe. Je to najmä u ľudí, ktorí vnímajú bolesť neprimerane.

Ako už bolo naznačené, pocit bolesti vzniká v centrálnom nervovom systéme ( CNS ), kde dôjde k spojeniu procesov začínajúcich vo vnútorných orgánoch alebo v kožných receptoroch. Bolesť je vnímaná pomocou nociceptorov a predstavuje najsilnejšie a najvnútornejšie nepodmienenú reakciu ľudského organizmu.

Vedci v centre pre behaviorálnu medicínu v americkej Atlante prišli na to, že vnímanie bolesti mužov a žien je rozdielne. Muži dávajú prednosť fyzickému aspektu bolesti, zatiaľ čo ženy zažívajú kombináciu bolesti a emócií .

 

DRUHY BOLESTI

Bolesť rozlišujeme na povrchovú, kedy je pomerne ľahké určiť presnú lokalizáciu a naopak hlbokú somato- viscerálnu bolesť, ktorá je väčšinou tupá, dlhotrvajúca a zle označiteľná. Ďalšie špecifické druhy bolesti:


• Fantómová bolesť - táto bolesť je typická pre ľudí, ktorým musela byť z najrôznejších dôvodov amputovaná niektorá z končatín. Títo pacienti potom popisujú bolesť už chýbajúcej končatiny.

• Neuralgia - bolesť nervového pôvodu, veľmi ostrá bolesť v priebehu nervu (napr. trojklanný nerv), často môže byť vyvolaná traumatologickými postihnutím.

• Koreňová bolesť - bolesť je typická pre postihnutie nervových koreňov, býva postihnutá celá oblasť, ktorá je nervovými vláknami zásobovaná.

• Kauzalgia - poškodenie nervov alebo tkanív, ktoré na nebolestivé podnety reagujú nepríjemnou bolestivou reakciou

• Bolesť u nádorových ochorení - je spôsobená prerastaním nádoru do orgánov alebo kostí, nádor môže tiež tlačiť na nervové zakončenia.

 

LIEČBA BOLESTI

Pri výbere vhodnej liečby bolesti je nutné brať ohľad na to, čo opisuje sám pacient. Je potrebné rešpektovať jeho subjektívne pocity a prežitky. Veľmi často je bolesť liečená za pomoci najrôznejších medikamentov, ale dá sa riešiť aj za pomoci chirurga, fyzioterapeuta alebo iného zdravotníckeho odborníka. Existuje zopár možností, ako riešiť aktuálne bolestivosť svojej pomocou. Môžete využiť najrôznejších internetových diskusií, kde sa môžete podeliť o svoje problémy s ľuďmi, ktorí napríklad mali problémy podobného rázu. Nesnažte sa bolesť utlmiť samoliečbou za pomoci voľne dostupných liekov proti a radšej vyhľadajte odborníka.

 

POSLEDNÝ PRIDANÝ ČLÁNOK

 

ORTÉZY AKO PREVENCIA ZRANENIA ALEBO RIEŠENIE POÚRAZOVÉHO STAVU PRI ŠPORTE

V dnešnej dobe je šport spojený hlavne so zdravým životným štýlom. Dokáže bojovať proti obezite u detí či ľudí, ktorí majú napríklad sedavé zamestnanie. Správne športovanie má veľké plus pre zlepšenie psychiky človeka a to vďaka vyplaveniu hormónu endorfínu, ktorému sa tiež inak hovorí hormón šťastia. Ďalšou vlastnosťou športu je utužovanie telesnej zdatnosti človeka, čo je dobré pre správne držanie tela a zlepšenie fyzickej kondície. V niektorých prípadoch tiež šport dokáže ľudí spájať, či už sa jedná o kolektívne športy, profesionálne alebo hobby preteky či len o rekreačne skupinovú zábavu. Šport môžeme definovať ako pohybovú aktivitu, ktorá je fyzicky náročná a je riadená podľa určených pravidiel a zvyklostí.

celý článok