Pálenie záhy - príznaky, dôsledky a faktory vzniku

Pyróza čiže pálenie záhy je nepríjemný až bolestivý pocit za hrudnou kosťou. Pálenie záhy je hlavným príznakom refluxnej choroby pažeráka, ktorá je spôsobená tzv. patologickým gastroezofageálnym refluxom, čo je opakovaný návrat žalúdočného obsahu späť do pažeráka. Môže sa vyskytovať aj návrat žalúdočného obsahu priamo do krku (do hltanu či dutiny ústnej), tzv. regurgitácia. Medzi menej časté príznaky (u závažnejšieho poškodenia) potom patrí nepríjemný pocit pri prehltnutí (tzv. dysfágia), alebo aj bolesť pri prehĺtaní (tzv. odynofágia), pocit cudzieho telesa (knedle) v krku a grganie. Vzácnejšie sa vyskytujú aj príznaky ako častejšie infekcie dýchacieho ústrojenstva, zvýšená kazivosť zubov a zápach z úst. Pálenie záhy je veľmi časté, polovica populácie má s týmto pocitom skúsenosti. 35-45% osôb páli záha aspoň raz za mesiac, 4-7% ľudí trápi pálenie záhy každý deň. Kyslý žalúdočný obsah poškodzuje sliznicu pažeráka, ktorá na rozdiel od sliznice žalúdka nie je na také agresívne prostredie pripravená. Vznikajú povrchové poškodenia sliznice (erózie) a vredy (ulcerácie). Môže dôjsť až ku krvácaniu, ktoré vyžaduje akútnu liečbu a neodkladnú hospitalizáciu. Pri chronickom dráždení dochádza k zápalu (tzv. refluxnej ezofagitíde). Chronický zápal sa môže jazviť a vytvoriť stenózu - zúženie dolnej časti pažeráka. Vo vzniku refluxnej choroby pažeráka prejavujúce pálením záhy sa uplatňuje agresivita vracajúceho sa žalúdočné obsahu (hlavne žalúdočnej kyseliny), anatomické a funkčné faktory (prítomnosť tzv. hiátovej hernie čiže bráničnej prietrže, zlá funkcia dolného pažerákového zvierača, ...) a vonkajšie prostredie (niektoré potraviny a lieky, veľké zaťaženie brušného lisu a pod. - viac viď. nižšie Ako sa brániť páleniu záhy).

Prečo určite nepodceňovať pálenie záhy

Pálenie záhy nie je rozhodne dobré podceňovať. Postupom času sa totiž môže vyvinúť tzv. Barrettov pažerák, čo je prekanceróza (predstupeň rakoviny). Z neho sa môže vyvinúť adenokarcinóm pažeráka. Tento zhubný nádor má veľmi zlú prognózu - päť rokov po diagnostike tohto nádoru prežíva len 15-20% pacientov. Barrettov pažerák je pritom pomerne častá komplikácia - 10% pacientov s refluxnou chorobou pažeráka dospeje k tomuto predstupňu rakoviny. Pri Barrettovom pažeráku dochádza k tomu, že pôvodná výstelka pažeráka (tzv. dlaždicový epitel) je nahradená výstelkou, ktorá sa normálne vyskytuje v čreve (tzv. cylindrický epitel, jedná sa o intestinálnu metapláziu).

Pálenie záhy a zámena s infarktom a bolesti chrbta

Bolesť na hrudi spôsobená pálením záhy sa môže zameniť so srdcovými problémami (infarktom myokardu). Ďalej pálenie záhy môže imitovať bolesti chrbta - bolesti hrudnej chrbtice. Pri príznakoch mimo pažerák sa pomýšľa aj na postihnutie dýchacieho ústrojenstva - tracheitída (zápal priedušnice) a astma.

Ako sa brániť páleniu záhy

V boji proti páleniu záhy sú dôležité diétne a režimové opatrenia. Pálenie záhy zhoršuje zvýšená kyslosť žalúdočných štiav (nižšie pH). Potraviny, ktoré prekysľujú žalúdok alebo zhoršujú funkciu dolného pažerákového zvierača, je vhodné obmedziť či vylúčiť. Medzi ne patrí napríklad čierna káva, alkohol, čerstvé biele pečivo, buchty (kysnuté jedlá), citrusové plody, cola, perlivé nápoje, kyslé džúsy, čokoláda, cesnak, cibuľa, mak a mäta. Posledné jedlo by mal pacient zjesť najneskôr 2 hodiny pred zaspaním. Lepšie je jedlo rozložiť do viacerých dávok (jesť častejšie, ale menšie porcie). Odporúča sa spať s podloženou hlavou tela (o 15-20 cm) - spať s viacerými vankúšmi alebo v polosede. Obzvlášť tesne po jedle je vhodné vyvarovať sa aktivitám, pri ktorých človek zapája brušný lis - typicky sa teda vyhnúť predklonu, ďalej posilňovaniu a úpolovým športom. Vhodné je tiež schudnúť a prestať fajčiť.

Čo na pálenie záhy - prvá pomoc a dlhodobá liečba

Ku krátkodobej úľave od pálenia záhy slúžia antacidá. Antacidá neutralizujú žalúdočný obsah, ale sú skôr prvou pomocou na úľavu od symptómov. Nejedná sa o liečbu, antacidá totiž neriešia príčinu pálenia záhy, nie sú teda vhodné na liečbu chronických ťažkostí. Najbežnejšie používanými liečivami riešiace pálenie záhy sú tzv. inhibítory protónovej pumpy. Inhibítory protónovej pumpy znižujú tvorbu žalúdočnej kyseliny (protónová pumpa dodáva do žalúdka H +, znižuje tak pH; inhibítory protónovej pumpy znižujú množstvo HCl - kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku). Najčastejšie používaným inhibítorom protónovej pumpy je omeprazol (napríklad lieky s komerčným názvom Helicid, Omeprazol a Apo-ome). Medzi ďalších zástupcov inhibítorov protónovej pumpy patrí Loseprazol (liek Lanzul), pantoprazol (komerčný názov Controloc), ezomeprazol (komerčne Emanera), rabeprazol (na trhu pod názvom Zulbex). Niekedy sa používajú aj blokátory H 2 receptorov (blokujú histamínové receptory; ide napríklad o lieky ranitidín - RANITAL a famotidín - Famosan). Hladké svalstvo v tráviacom ústrojenstve (predovšetkým na začiatku tráviacej trubice) potom stimulujú prokinetiká - medzi zástupcov patrí itoprid (Ganaton) a metoklopramid (Degan). O väčšinu chorých sa starajú praktickí lekári, ťažšie prípady riešia gastroenterológovia. Len vo výnimočných prípadoch sa refluxná choroba pažeráka rieši chirurgicky - ak zlyhá farmakologická liečba.

Vyšetrenie pri pálení záhy

Zlatým štandardom je endoskopia (gastroskopia, esofagoskopie) s biopsiou. Pri vyšetrení sa tenký endoskop zavedie do pažeráka. Obraz býva väčšinou prenášaný malou kamerou (prípadne optickou sústavou). Gastroenterológ vidí, ako pažerák vyzerá, či sú v ňom erózie, vredy alebo ťažšie vyššie zmieňované poškodenia - odoberie bezbolestne malými klieštikmi vzorku na biopsiu. Makroskopicko endoskopickú diagnózu doplní mikroskopicko bioptická diagnóza. Dá sa takto spojením oboch diagnóz rovno odhaliť napríklad zápal - refluxná ezofagitída, Barrettov pažerák (prekanceróza - predstupeň rakoviny) a adenokarcinóm pažeráka. Tesne pred vyšetrením nastrieka sestra na koreň jazyka znecitlivejúci sprej a podá látku na zníženie slinenia. Vyšetrenie je krátke, vykonáva sa ambulantne. Po dohovore s lekárom môže (ale nemusí) byť podaná vnútrožilová injekcia sa sedatívom - v takomto prípade opustí pacient zdravotnícke zariadenie asi za 1-2 hodiny. Niekedy sa vykonáva 24H pHmetria pažeráka. Pri nej sa zavedie tenká sonda nosom do pažeráka, sonda je napojená na prístroj, ktorý meria a zaznamenáva pH v pažeráku. Počas 24 hodín má pacient bežný denný režim a jej bežnú stravu. Diagnosticko-terapeutický test spočíva v podávaní omeprazolu (už vyššie spomínaného najbežnejšie používaného liečiva - inhibítora protónovej pumpy) počas 14 dní a sledovanie, či príznaky vymiznú.

Pálenie záhy a tehotenstvo

Pálenie záhy je v tehotenstve častejšie. A to z dvoch dôvodov: Po prvé hormóny v tehotenstve spôsobujú ochabnutie dolného pažerákového zvierača (znižujú jeho tonus). Po druhé sa s rastúcim bruškom zvýši intraabdominálny tlak (vnútrobrušný tlak). 30-50% tehotných žien trápi pálenie záhy, najčastejšie v treťom trimestri.