BOLESTI NÔH U DETÍ

Pozdĺžne plochá NOHA (pes planus, pes planovalgus)

Vrodená plochá noha je naozaj veľmi vzácna, a preto je radená k najčastejšie sa vyskytujúcim získaným deformitám nôh. Táto deformita sa objavuje veľmi často už v detstve, ale rovnako tak jej môže trpieť človek až v dospelosti. V problematike ploché nohy dochádza k oplošteniu vnútornej pozdĺžnej klenby a päta je vo zvýšenom valgóznom (vbočenom) postavenie. Preťaženie nožnej klenby je často tiež kombinované s insuficienciou svalov, väzov a celkovo kostného aparátu. Pomerne značný vplyv má tiež dedičnosť.

Pokles nožnej klenby sa najčastejšie prejavuje zvýšenou unaviteľnosťou nôh, tupou bolesťou na prednej strane predkolenia alebo pálením. Pri ťažších prípadov sa môže objavovať aj zvýšené potenie nôh, zhoršenie krvného obehu dolných končatín alebo sa môžu tvoriť kŕčové žily (varixy). U najťažších prípadov je potom zasiahnutá celková mobilita. Diagnostika plochonožia je najmä u detí pomerne náročná, pretože do určitého veku u nich na nohe existuje tukový vankúš, ktorý s pribúdajúcim vekom mizne. Podľa meraní a výskumov sa častejšie vyskytuje plochá noha chlapcov ako u dievčat.

Vbočená (valgózna) PÄTA

Táto nožný deformita patrí opäť medzi tie častejšie. Dokonca u najmladších detí je tento jav v podstate fyziologickou záležitosťou. S pribúdajúcim vekom a rastom svalovej hmoty sa táto deformita môže často upraviť sama. Výskyt vbočené päty u detí školského veku je považovaný za patológiu. Už len z toho dôvodu, že valgózna päta môže mať za následok vznik plochej nohy. Aj táto deformita postihuje častejšie chlapcov ako dievčatá a to približne o 1/3.

Vbočený palec (hallux valgus)

Hallux valgus čiže vbočený palec je geneticky podmienený. To ale ešte neznamená, že keď sa u vás v rodine vyskytuje táto diagnóza, budete touto nožnou deformitu trpieť. Okrem genetickej dispozície sú pre tvorbu vbočeného palca zásadné pôsobenie negatívnych vonkajších príčin, ako je nevhodná obuv alebo chybné zaťažovanie nohy počas chôdze. Pri tejto deformite dochádza k výchylke postavenia palca, ktorý smeruje svojou distálnou časťou čoraz viac k ostatným prstom. V ťažších prípadoch sa môže dokonca podsunúť pod druhý prst. U detí môže tento problém nastať napríklad pri nosení tesných ponožiek alebo pančúch. V kombinácii s nevhodnou obuvou sa tento problém zhoršuje a dostavuje sa bolesť pri chôdzi.

Vbočený palec býva veľmi často veľmi často sprevádzaný aj ďalšími zdravotnými komplikáciami. Medzi najčastejšie patrí priečne plochá noha. Tento problém sa prejavuje tým, že sa noha priečne rozširuje v mieste hlavičky prvého metatarsu a tlakom sa vytvára kostený výrastok. Medzi kožou a výrastkom potom ešte vzniká tiažový vačok ako ochrana pred zvyšujúcim sa tlakom. Tento tiažový  vačok má však časté tendencie k zapáleniu a tvorbe otlakov.

Nožný deformita hallux valgus sa čoraz častejšie objavuje už u detí predškolského veku, kedy je zasiahnuté vyššie percento dievčat ako chlapcov. Z najrôznejších výskumov vyplýva, že sa vbočený palec vyskytuje viac aj u žien v dospelom veku. Ponúka sa teda otázka, v čom je hlavný rozdiel, že je výskyt niekoľkonásobne vyšší u žien ako u mužov. Významnú úlohu v problematike hallux valgus bude mať obuv na podpätku.