Distorzia členku    

Distorzia, čiže podvrtnutie členku, vzniká pri nesprávnom došliapnutí pri bežnej chôdzi či športe. Prejavuje sa ostrou bolesťou a opuchom. V prípade poškodenia mäkkých štruktúr (šľachy, väzy) vzniká hematóm, nemožnosť došľapu a obmedzenie hybnosti.

Prvá pomoc

V akútnej fázy sa odporúča pokoj, ľadovanie, polohovanie končatiny do zvýšenej polohy, aplikácia kineziotapu metódou lymfatickej korekcie. Pri poškodení mäkkých štruktúr (čiastočná alebo totálna ruptúra) sa volí konzervatívna liečba sadrou alebo ortézou, poprípade operatívne riešenie.

Liečba pri opakovaných distorziach, prevencia

Ak končatina nie je po úraze v pokoji (dĺžku pokojového režimu stanoví ošetrujúci lekár podľa nálezu) a zároveň nie je doliečená kvalitnou rehabilitačnou starostlivosťou, môže dôjsť k nestabilite v oblasti členkového kĺbu. To má za následok opakované distorzie, ktoré nestabilitu ďalej zhoršujú. Pri opakovaných distorziách je vhodné využívať ortézy, dôležitá je vhodná obuv poprípade s korekciou klenby, kineziotaping podporujúce svaly, ktoré klenbu formujú a najdôležitejšie je kvalitná rehabilitácia. Odporúča sa sensomotorické cvičenie na labilných plochách (balančné podložky Thera-Band, bossu, Airex), cvičenie v uzavretých kinematických reťazcoch.

Odborník radí

Mgr. Miroslav Brůža - Rehabilitace Rehasport
Noha sprostredkováva styk tela s terénom, má statickú a dynamickú funkciu. Jej funkcie sú zaistené súhrou kostnej architektoniky, šľachovým, väzivovým, svalovým a kĺbovým aparátom, polohou hlavice stehnovej kosti v bedrovom kĺbe. Ak je táto súhra porušená, vzniká nestabilita, ktorá sa môže prejaviť bolesťami hlavy, chrbta, pätnej ostrohy, bolesťami chodidiel, kolenných a bedrových kĺbov alebo práve distorziou. Ak sa bolesť dostaví, je nutné vykonať diagnostiku nohy a podľa výsledku stanoviť vhodný rehabilitačný plán, ktorý väčšinou spočíva v mobilizácii drobných kĺbov nohy, cvičenie, kineziotapingu, v aplikácii vysokovýkonného laseru. V prípade distorzií je nutný, ako už bolo spomenuté dodržiavať odporúčaný pokojový režim, boj proti opuchu (ľadovanie, kineziotaping, lymfatické masáže, polohovanie), stabilizačné cvičenia.