BOLESTI CHRBTICE

Asi každý z nás už mal v priebehu života skúsenosť s nejakým bolestivým stavom chrbtice. Po návšteve praktického lekára, ortopéda, rehabilitačného lekára alebo neurológa zistíte, že vaším problémom je tzv. VKS, čiže Vertebrogénný algický Syndróm. Tento termín nie je celkom správny a výstižný. Nie je totiž pravidlom, že bolesť chrbtice, ktorá vás trápi, musí nutne súvisieť s chrbticou samotnou. Pomerne častou príčinou je prenesená bolesť z chorého vnútorného orgánu. Ďalej môže byť postihnutá aj svalová alebo nervová sústava.

Vždy musíme mať na pamäti vplyv reflexných zmien, ktoré sú vyvolávané bolestivým podnetom. Reflexné zmeny sa najčastejšie vyskytujú na koži príslušného segmentu (HAZ), na perioste (bolestivé body), vo svaloch (svalový spazmus), vo vnútornom orgáne (porucha funkcie) alebo v niektorom z pohybových segmentov chrbtice (obmedzenie pohybu a blokáda). A aké sú najčastejšie príznaky bolestivé chrbtice?

 

NAJČASTEJŠIE VERTEBROGÉNNE OCHORENIA

• Cervikokraniálny syndróm (CC syndróm)
Príznaky: často jednostranné bolesti hlavy, paroxyzmálny priebeh (= intenzívne záchvaty sa striedajú s obdobím malých ťažkostí), blokády hlavových kĺbov, blokády hornej krčnej chrbtice.

• Cervikovestibulárny syndróm, cervikálny závrat, syndróm a. vertebralis
Príznaky: bolesti hlavy, blokády krčnej chrbtice, porucha prekrvenia v povodí a.vertebralis, polohový závrat, ťažkosti sa zhoršujú pri záklone a rotáciu hlavy.

• Cervikobrachiálny syndróm (CB syndróm)
Príznaky: bolesti v krčnej chrbtici sa projektujú do hornej končatiny, nie sú porušené šlachookosticové reflexy ani vnímania, bolestivé rameno a paže, blokády krčnej chrbtice, bolestivý úchop.

• Akútny úsad krčnej chrbtice
Príznaky: blokáda krčnej chrbtice (najčastejšie vzniká prelezením v posteli), strnulá pozícia hlavy pri práci, antalgické držanie hlavy (úklon a rotácia), bolesti chrbtice vyžarujúce do zátylku, zvýšená bolesť pri aktívnom pohybe, niekedy sprevádzané zvracaním.

• Chronické bolesti krčnej chrbtice
Príznaky: stála bolesť tupšieho charakteru s projekciou do ramien a zátylku, dysbalancie krčného svalstva (m. trapesius), obmedzenie dynamiky krčnej chrbtice, často sprevádzané degeneratívnymi zmenami na chrbtici.

• Koreňové syndrómy na hornej končatine
Príznaky: pásovitá bolesť na hornej končatine do prstov v príslušných dermatómoch, často vyžarujúca z hornej hrudnej chrbtice mediálne od lopatky, znížené šlachookosticové reflexy porucha zmyslového vnímania v danom dermatóme, niekedy tiež zníženie svalovej sily. K zhoršeniu dochádza pri záklone hlavy a rotácii k strane. Pre názornosť uvádzame najčastejšie koreňové syndrómy na hornej končatine.

Koreňový syndróm C6 - bolesť sa projektuje v príslušnom dermatóme do palca a ukazováka, znížený radio-pronačný reflex.
Koreňový syndróm C7 - bolesť iradiuje do stredných prstov, znížený tricipitový reflex, oslabená extenzia v lakťovom kĺbe.
Koreňový syndróm C8 - bolesť sa projektuje do malíčka a prstenníku, znížený reflex flexorov prstov, oslabená flexia prstov.

• Koreňové syndrómy na dolnej končatine
Príznaky: bolesť v krížoch, postupne sa rozvíja pásovitá bolesť do dolnej končatiny v príslušnom dermatóme, znížené reflexy, porucha vnímania (hypestézia, hyperestézia), niekedy tiež paréza daných svalových skupín. Príčinou býva axiálny tlak po hernii medzistavcovej platničky alebo osteofyty na chrbtici. Opäť uvádzame najčastejšie koreňové syndrómy na dolnej končatine.

Koreňový syndróm L4 - bolesť na prednej strane stehna a vnútornej ploche predkolenia, často vyžaruje až k vnútornému členku, znížený patelárny reflex, oslabená extenzia v kolennom kĺbe a flexia v kĺbe bedrovom.
Koreňový syndróm L5 - bolesť ide po vonkajšej strane stehna, stáča sa na prednú stranu predkolenia na priehlavok až k palcu, reflexy sú zachované, býva oslabená dorzálna flexia prstov (zvlášť palca) a nohy. Pacient často zakopáva a nepostaví sa na pätu.  

Koreňový syndróm S1 - bolesť ide po zadnej strane stehna a lýtka do päty, znížený reflex Achillovej šľachy a medioplantárny, oslabená plantárna flexia. Pacient sa nepostaví na špičku.