BOLESTI CHRBTA V KRÍŽI

Bolesti chrbta sú snáď najčastejším civilizačným ochorením súčasnej doby. S bolesťami chrbta v kríži sa za život stretne snáď úplne každý. Môžeme ich brať ako niečo čo za chvíľu odoznie, ale skôr by sme bolesti chrbta v kríži mali brať ako varovanie či príznak choroby. Je dôležité pristupovať kladne k prevencii a to sa netýka len oblasti chrbta.

 

PREČO VZNIKAJÚ BOLESTI CHRBTA V KRÍŽI?

V kríži sa bolesti chrbta najčastejšie objavujú pri prenášaní alebo ťahanie ťažkých vecí. Riziko samozrejme rastie, keď na takú záťaž nie sú naše chrbát zvyknutá a tým pádom pripravená. Najčastejšie druhý deň sa dostaví nepríjemné tupé bolesti v oblasti dolnej bedrovej chrbtice. Takéto problémy sa najčastejšie dostavujú po namáhavých činnostiach a dlhom stoji v predklone. To je však stále ten lepší prípad. Horšie variantom je, keď pri prudkom pohybe ucítime ostrú bolesť, ktorá nám naďalej znemožňuje pohyb. V horších prípadoch sa môže jednať aj o vyskočenú medzistavcové platničky. Problémy v oblasti krížov však môžu mať mnoho ďalších príčin ako je blokáda SI skĺbenie, bolestivá kostrč, chybný pohybový stereotyp, najrôznejšie svalovej dysbalancie atď.

 

LIEČBA BOLESTÍ CHRBTA

V akútnej fáze bolesti chrbta v krížoch je dobré využiť nejakú z metód kryoterapia - aplikácia chladu. Nechajte si napríklad v mrazničke namraziť dostatočné množstvo ľadu a postupne ho prikladajte na problematické miesto. Pozor však nech nedôjde k priamemu kontak ľadu s pokožkou. Mohlo by totiž dôjsť k nepríjemným omrzlinám. Ak sú vaše bolesti chrbta trvalejšieho charakteru, rozhodne odporúčame návštevu lekára alebo fyzioterapeuta, ktorý dokáže lepšie diagnostikovať váš problém.